Strona główna Bank BPHMaksymalne Konto
Formularz kontaktowy
Bank BPH
Maksymalne Konto

WYBIERZ MAKSYMALNE KONTO Z PAKIETEM KORZYŒCI

Złóż wniosek Umów się z doradcą

Maksymalne Konto to wygodne usługi codziennej bankowości oraz możliwość korzystania z innych produktów bankowych na preferencyjnych warunkach.

Podstawowe zalety konta:

 • 0 zł opłaty pobieranej przez Bank BPH za wypłaty z bankomatów na całym świecie,
 • 0 zł opłaty za przelewy krajowe1 w złotych wykonywane w Oddziałach, przez Internet, telefon oraz w sieci Placówek Partnerskich Banku BPH,
 • 0 zł opłaty za prowadzenie konta przy wpływach2 min. 7500 zł (w przypadku braku wpływów opłata miesięczna wynosi 19,99 zł),
 • pakiet usług Assistance: domowe, samochodowe i medyczne - bez dodatkowych opłat,
 • ubezpieczenie w podróży - bez dodatkowych opłat.
Umów się z doradcą Złóż wniosek

1 Za przelewy krajowe w walucie obcej oraz przelewy zagraniczne opłaty pobierane są zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji.
2 Pod pojęciem wpływów na rachunek należy rozumieć: wpłaty gotówkowe w kasach Banku, przelewy z innych rachunków prowadzonych w Banku (z wyłączeniem rachunków prowadzonych przez Biuro Maklerskie Banku BPH SA), których Klient nie jest posiadaczem lub współposiadaczem, przelewy z innych Banków przychodzące z rachunków, których Klient nie jest posiadaczem lub współposiadaczem, przelewy z tytułu wypłaty kredytu gotówkowego lub transzy kredytu gotówkowego udzielonego przez Bank.

Oprocentowanie Maksymalnego Konta wynosi 0,01%, jest zmienne i podane w skali roku. Należne Bankowi opłaty i prowizje nie zawierają się w podanej stawce oprocentowania. Taryfa Opłat i Prowizji dostępna jest na stronie bankowoscosobista.bph.pl oraz w Oddziałach i Placówkach Banku BPH.

W zakresie ubezpieczeń Bank stosuje standardy zawarte w rekomendacji Związku Banków Polskich. Szczegółowe informacje o zakresie ochrony znajdują się w warunkach ubezpieczenia, których treść dostępna jest w Oddziałach i Placówkach Banku BPH oraz na bankowoscosobista.bph.pl.

Stan na 22.12.2015 r. Bank BPH SA, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk.

Pakiet dodatkowych korzyści:

 • konto oszczędnościowe, na którym zyskujesz wyższe od standardowego oprocentowanie środków w ramach pakietu korzyści do Maksymalnego Konta,
 • lokata nocna, z którą zarabiasz od zmierzchu do świtu, a w dzień możesz swobodnie dysponować środkami,
 • prestiżowe karty kredytowe MasterCard Gold Komfort oraz MasterCard Platinum na atrakcyjnych warunkach,
 • preferencyjne warunki dla kredytu hipotecznego i limitu w koncie oraz rachunku inwestycyjnego w Biurze Maklerskim Banku BPH,
 • Osobisty Doradca.

oraz wiele innych...

Umów się z doradcą Złóż wniosek

Konto oszczędnościowe czy lokata nocna, są usługami dodatkowymi udostępnianymi bez dodatkowych opłat po podpisaniu odrębnych umów. Otwierając konto, możesz, ale nie musisz się na nie decydować. Oprocentowanie Maksymalnego Konta wynosi 0,01%, jest zmienne i podane w skali roku, należne Bankowi opłaty i prowizje nie zawierają się w podanej stawce oprocentowania. Szczegóły dotyczące oprocentowania wymienionych produktów oszczędnościowych oraz opłat i prowizji należnych Bankowi znajdują się w Taryfie Opłat i Prowizji oraz w Tabeli Oprocentowania, dostępnych na stronie bankowoscosobista.bph.pl, a także u Doradców w Oddziałach Banku BPH.

Bank uzależnia przyznanie limitu w saldzie debetowym, na karcie kredytowej czy kredytu hipotecznego a także ich wysokość, od oceny Twojej zdolności kredytowej. Limit na koncie lub karta kredytowa czy kredyt hipoteczny będą dostępne po podpisaniu odrębnej umowy z Bankiem.

Stan na 22.12.2015 r. Bank BPH SA, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk.

Jeśli aktywnie korzystasz z Maksymalnego Konta i co miesiąc zapewniasz wpływy1 w wysokości min. 7500 zł lub posiadasz w Banku aktywa w wysokości min. 100 tys. zł masz także możliwość korzystania z obsługi dedykowanego Tobie Osobistego Doradcy.

Twój Doradca udzieli Ci pomocy w kwestiach związanych z potrzebami finansowymi w zakresie usług proponowanych przez nasz Bank. Kontakty ze swoim Doradcą możesz ustalić w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.

Umów się z doradcą Złóż wniosek

1 Pod pojęciem wpływów na rachunek należy rozumieć: wpłaty gotówkowe w kasach Banku, przelewy z innych rachunków prowadzonych w Banku (z wyłączeniem rachunków prowadzonych przez Biuro Maklerskie Banku BPH SA), których Klient nie jest posiadaczem lub współposiadaczem, przelewy z innych Banków przychodzące z rachunków, których Klient nie jest posiadaczem lub współposiadaczem, przelewy z tytułu wypłaty kredytu gotówkowego lub transzy kredytu gotówkowego udzielonego przez Bank.

Oprocentowanie Maksymalnego Konta wynosi 0,01%, jest zmienne i podane w skali roku. Należne Bankowi opłaty i prowizje nie zawierają się w podanej stawce oprocentowania. Taryfa Opłat i Prowizji dostępna jest na stronie bankowoscosobista.bph.pl oraz w Oddziałach i Placówkach Banku BPH.

Stan na 22.12.2015 r. Bank BPH SA, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk.

Zobacz również:
 • wyślij na Facebook
 • wyślij na Digg
 • wyślij na Twiter
 • wyślij na Stumble
 • wyślij na Blogger
 • wyślij na Wykop

kredyty bankowe

Usługodawca - Money.pl sp. z o.o. - właściciel programu partnerskiego Money2Money