Strona główna Bank BPHMaksymalne Konto
Formularz kontaktowy
Bank BPH
Maksymalne Konto

WYBIERZ MAKSYMALNE KONTO Z PAKIETEM KORZYŚCI

Złóż wniosek Umów się z doradcą

Maksymalne Konto to wygodne usługi codziennej bankowości oraz możliwość korzystania z innych produktów bankowych na preferencyjnych warunkach.

Podstawowe zalety konta:

 • 0 zł opłaty pobieranej przez Bank BPH za wypłaty z bankomatów na całym świecie,
 • 0 zł miesięcznej opłaty za prowadzenie konta przy wpływach1 min. 7 500 zł lub dla posiadaczy aktywów w wysokości co najmniej 100 tys. zł, którzy skorzystają z promocji "Maksymalne Konto Premium 2016" według zasad określonych w regulaminie2 (w przypadku braku wymienionych wpływów lub aktywów opłata wynosi 19,99 zł),
 • 0 zł opłaty za przelewy krajowe3 w złotych wykonywane w oddziałach, przez Internet oraz w sieci placówek partnerskich Banku BPH,
 • pakiet usług Assistance: domowe, samochodowe, medyczne - bez dodatkowych opłat, w ramach przyznanego limitu świadczeń,
 • ubezpieczenie w podróży zagranicznej - bez dodatkowych opłat, na zasadach wskazanych w warunkach ubezpieczenia.
Umów się z doradcą Złóż wniosek

1 Pod pojęciem wpływów na rachunek należy rozumieć: wpłaty gotówkowe w kasach Banku, przelewy z innych rachunków prowadzonych w Banku (z wyłączeniem rachunków prowadzonych przez Biuro Maklerskie Banku BPH SA), których Klient nie jest posiadaczem lub współposiadaczem, przelewy z innych banków przychodzące z rachunków, których Klient nie jest posiadaczem lub współposiadaczem, przelewy z tytułu wypłaty kredytu gotówkowego lub transzy kredytu gotówkowego udzielonego przez Bank.
2 W ramach promocji "Maksymalne Konto Premium 2016" nie pobieramy opłaty za prowadzenie konta przez okres 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu podpisania umowy o konto, jeśli w poprzedzającym miesiącu kalendarzowym posiadasz aktywa (na zasadach określonych w regulaminie promocji) w wysokości co najmniej 100 tys. zł w naszym Banku lub Biurze Maklerskim Banku (w przypadku rachunków wspólnych brane są pod uwagę łączne aktywa wszystkich współposiadaczy). Z Promocji "Maksymalne Konto Premium 2016" mogą skorzystać osoby, które w okresie 15.06.2016 r. - 31.12.2016 r. założyły Maksymalne Konto oraz w dniu jego założenia nie były posiadaczem ani współposiadaczem konta osobistego w Banku BPH (w przypadku rachunków wspólnych warunek ten muszą spełniać wszyscy współposiadacze). Szczegóły dostępne są w Regulaminie Promocji "Maksymalne Konto Premium 2016" na bankowoscosobista.bph.pl, www.bph.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Banku BPH.
3 Za przelewy krajowe w walucie obcej oraz przelewy zagraniczne opłaty pobierane są zgodnie z Taryfą opłat i prowizji.

Oprocentowanie Maksymalnego Konta wynosi 0,01%, jest zmienne i podane w skali roku. Szczegóły dotyczące opłat i prowizji oraz szczegółowy opis ochrony i wyłączeń odpowiedzialności, a także wysokość sum ubezpieczenia oraz gwarantowanych świadczeń znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, Tabelach opłat i prowizji oraz Tabelach oprocentowania, dostępnych u doradców w oddziałach i placówkach Banku oraz na www.bankowoscosobista.bph.pl i www.bph.pl. Ochronę w zakresie pakietu assistance oraz ubezpieczenia w podróży zapewnia AGA International S.A. oddział w Polsce. Ubezpieczającym jest Bank BPH.

Stan na 15.06.2016 r. Bank BPH SA, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk.

Pakiet dodatkowych korzyści:

 • konto oszczędnościowe, na którym zyskujesz wyższe od standardowego oprocentowanie środków w ramach pakietu korzyści do Maksymalnego Konta,
 • lokata nocna, z którą zarabiasz od zmierzchu do świtu, a w dzień możesz swobodnie dysponować środkami,
 • prestiżowe karty kredytowe MasterCard Gold Komfort oraz MasterCard Platinum na atrakcyjnych warunkach,
 • preferencyjne warunki limitu na koncie oraz rachunku inwestycyjnego w Biurze Maklerskim Banku BPH,
 • Osobisty Doradca.

oraz wiele innych...

Umów się z doradcą Złóż wniosek

Konto oszczędnościowe, lokata nocna, produkty kredytowe i rachunek inwestycyjny są odrębnymi usługami. Otwierając konto, możesz, ale nie musisz się na nie decydować. Oprocentowanie Maksymalnego Konta wynosi 0,01%, jest zmienne i podane w skali roku. Szczegóły dotyczące oprocentowania wymienionych produktów oszczędnościowych i kredytowych oraz opłat i prowizji należnych Bankowi znajdują się w Taryfach opłat i prowizji oraz w Tabelach oprocentowania, dostępnych na bankowoscosobista.bph.pl, www.bph.pl, a także u doradców w oddziałach i placówkach partnerskich Banku BPH.

Bank uzależnia przyznanie limitu w saldzie debetowym czy na karcie kredytowej, a także ich wysokość, od oceny Twojej zdolności kredytowej. Limit na koncie lub karta kredytowa będą dostępne po podpisaniu odrębnej umowy z Bankiem.

Stan na 15.06.2016 r. Bank BPH SA, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk.

Jeśli aktywnie korzystasz z Maksymalnego Konta i co miesiąc zapewniasz wpływy1 w wysokości min. 7500 zł lub posiadasz w Banku aktywa w wysokości min. 100 tys. zł masz także możliwość korzystania z obsługi dedykowanego Tobie Osobistego Doradcy.

Twój Doradca udzieli Ci pomocy w kwestiach związanych z potrzebami finansowymi w zakresie usług proponowanych przez nasz Bank. Kontakty ze swoim Doradcą możesz ustalić w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.

Umów się z doradcą Złóż wniosek

1 Pod pojęciem wpływów na rachunek należy rozumieć: wpłaty gotówkowe w kasach Banku, przelewy z innych rachunków prowadzonych w Banku (z wyłączeniem rachunków prowadzonych przez Biuro Maklerskie Banku BPH SA), których Klient nie jest posiadaczem lub współposiadaczem, przelewy z innych Banków przychodzące z rachunków, których Klient nie jest posiadaczem lub współposiadaczem, przelewy z tytułu wypłaty kredytu gotówkowego lub transzy kredytu gotówkowego udzielonego przez Bank.

Oprocentowanie Maksymalnego Konta wynosi 0,01%, jest zmienne i podane w skali roku. Taryfa opłat i prowizji dostępna jest na www.bph.pl, www. bankowoscosobista.bph.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Banku BPH.

Stan na 15.06.2016 r. Bank BPH SA, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk.

Zobacz również:
 • wyślij na Facebook
 • wyślij na Digg
 • wyślij na Twiter
 • wyślij na Stumble
 • wyślij na Blogger
 • wyślij na Wykop

kredyty bankowe

Usługodawca - Money.pl sp. z o.o. - właściciel programu partnerskiego Money2Money