Millennium Visa/MasterCard

Odkryj kartę kredytową Millennium Visa/MasterCard

O karcie

Co zyskujesz z kartą Millennium Visa/MasterCard?

  • Swoboda i elastyczność finansowa dzięki dodatkowym środkom w ramach limitu kredytowego do 15 000 zł.
  • Możliwość rozłożenia transakcji dokonanych kartą w ramach programu „Wygodne Raty".
  • Możliwość wyboru koloru karty - srebrna lub magenta oraz sytemu płatniczego: Visa lub MasterCard.
  • Karty dodatkowe dla Twoich bliskich - teraz oni także mogą cieszyć się wygodą i łatwością dokonywania codziennych płatności.

Jak otrzymać

Przez internet
Jeżeli jeszcze nie jesteś naszym klientem

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 12,89% / całkowity koszt kredytu 380,48 zł, na który składają się suma odsetek: 320,60 zł oraz opłat: 59,88 zł / całkowita kwota do zapłaty 5380,48 zł. Wartości zostały wyliczone dla zadłużenia wynikającego z dokonania transakcji bezgotówkowej na kwotę 5 000 zł, spłacanego przez 12 miesięcy w ratach równych zgodnie z oprocentowaniem dla transakcji bezgotówkowych (10%) z uwzględnieniem 12 opłat miesięcznych za obsługę karty głównej 4,99 zł (opłaty nie są kredytowane).

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla spłaty zadłużenia w ramach programu kredytowego „Wygodne Raty” wynosi 12,58%, całkowity koszt kredytu wynosi 194,97 zł, na który składa się suma odsetek: 164,97 zł oraz opłat: 30 zł / całkowita kwota do zapłaty 3194,97 zł. Wartość została wyliczona dla zadłużenia w wysokości 3 000 zł, spłacanego w okresie 12 miesięcy w równych ratach, zgodnie z oprocentowaniem 10% i z uwzględnieniem opłaty za dokonanie rozłożenia zadłużenia na raty w ramach programu kredytowego w wysokości 30 zł, wynoszącej zgodnie z cennikiem usług 1% wartości zadłużenia. Stan na dzień 11.05.2015 r. Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed przyznaniem karty kredytowej; w uzasadnionych przypadkach może odmówić jej przyznania.