Konto 360°

Z Kontem 360° wszystko kręci się wokół Ciebie

Dołącz do nas i odkryj korzyści za 0zł.

O koncie

Konto za darmo, dostępne 24/7

0zł

za prowadzenie konta

0zł

za kartę do konta

0zł

za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce

0zł

za przelewy krajowe w złotych przez internet i mobilne

0zł

za przelewy na e-mail lub telefon

0zł

za wypłaty ze wszystkich bankomatów za granicą

0zł

za zlecenia stałe

0zł

za polecenie zapłaty

Zwolnienie z opłat za prowadzenie Konta 360° i kartę oraz wypłaty z bankomatów w przypadku zaksięgowania na koncie min. 1000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta/ BLIKIEM w miesiącu. Za wypłaty z bankomatów za granicą ich operatorzy mogą pobierać opłaty niezależne od Banku. Wypłata w walucie obcej przeliczana jest na PLN, co się wiąże z dodatkową marżą określoną w Cenniku usług. Do karty do konta dołączona jest usługa „Pakiet Bezpieczeństwa”, składająca się z 25 powiadomień sms oraz ubezpieczenia karty, bezpłatna do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego po wydaniu karty. Opłata za każdy kolejny miesiąc wynosi 3,99 zł. Usługę można wyłączyć w każdym czasie trwania umowy o kartę. Do konta oferowane jest opcjonalne ubezpieczenie "Pakiet Bardzo Pomocny" uprawniające do 7 świadczeń assistance (medycznych/technicznych). Ubezpieczenie jest bezpłatne przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia konta. Opłaty, oprocentowanie i inne szczegóły oferty zawarte są w Cenniku Usług, Cenniku usług – prowizje i opłaty, Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millenium SA, Ogólnych warunkach ubezpieczenia „Ochrona karty”, Karcie Produktu – Ochrona karty, Regulaminie Oferty oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Pakiet Bardzo Pomocny” oraz Karcie Produktu – Pakiet Bardzo Pomocny dostępnych w placówkach Banku oraz na stronie Cenniki i regulaminy.

Pakiet Bardzo Pomocny

Pomoc domowa

w razie zdarzenia losowego m.in. interwencja hydraulika, elektryka, ślusarza, szklarza oraz naprawa sprzętu AGD/RTV/PC

Pomoc medyczna

w razie nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku w domu, m.in. wizyta domowa lekarza i pielęgniarki

Pomoc IT

m.in. naprawy smartfona, telefonu, tabletu, zakupu urządzenia w razie kradzieży, całodobowego dostępu do infolinii
Wybierając Konto 360° z opcjonalnym ubezpieczeniem Pakiet Bardzo Pomocny, przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia konta możesz bezpłatnie korzystać z pomocy fachowców. Możesz skorzystać aż z 7 interwencji w roku. Wystarczy kontakt z całodobowym Centrum Alarmowym.

Jak otworzyć

Jeżeli nie jesteś naszym klientem

Najszybciej otworzysz konto składając wniosek przez internet.